GIUSEPPE FATA: BlackOUT

  • <<
  • >>

  • 54/60
    GIUSEPPE FATA: Haute Couture Vision "BlackOUT" Andrea Tacconi, Giuseppe Fata and Stefano Tacconi ph. Vaifro Minoretti for 1blog4u