GIUSEPPE FATA: BlackOUT

  • <<
  • >>

  • 53/60
    GIUSEPPE FATA: Haute Couture Vision "BlackOUT" Giuseppe Fata, Valerio Bovienzo and Franco Taranto ph. Vaifro Minoretti for 1blog4u